Let op: dit is een bèta omgeving bedoeld voor demonstratie doeleinden

27.936 resultaten

 • Inventarisaties van historische zichtrelaties. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 definitief vastgesteld door GS van Noord-Brabant.

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Beschikbaar
  • Gedeeld in:

  • Delen en hergebruik:

   Publiek CC-0 (1.0) 0
  • Data eigenaar:

   Noord-Brabant
 • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan geluid van spoortwegen in Noord-Brabant en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende geluidcontouren Lden zijn conform het Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2012 vertaald naar GES-scores. …

  OGC:WFS OGC:WMS ZIP PNG
  • Status:

   Beschikbaar
  • Gedeeld in:

  • Delen en hergebruik:

   Publiek CC-0 (1.0) 0
  • Data eigenaar:

   Noord-Brabant
 • Inventarisatie van historische bouwkunst. Met historische bouwkunst worden 'onroerende zaken' bedoeld. Voorbeelden zijn: boerderijen, woonhuizen, fabrieken, molens, kerken en kastelen. Maar ook: bruggen, grenspalen, standbeelden, etc. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 defini…

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Beschikbaar
  • Gedeeld in:

  • Delen en hergebruik:

   Publiek CC-0 (1.0) 0
  • Data eigenaar:

   Noord-Brabant
 • Op deze gezondheidskaart is te zien waar het geluid afkomstig van de geluidgezoneerde industrieterreinen (situatie 2009) de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid nadelig kan beïnvloeden. Deze kaart laat de situatie per etmaal (24 uur) zien. De hoeveelheid geluid veroorzaakt door de indust…

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Beschikbaar
  • Gedeeld in:

  • Delen en hergebruik:

   Publiek CC-0 (1.0) 0
  • Data eigenaar:

   Noord-Brabant
 • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan geluid van vliegverkeer bij de vliegvelden in Noord-Brabant en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende geluidcontouren Lden en Ke zones zijn conform het Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2012…

  OGC:WFS OGC:WMS ZIP PNG
  • Status:

   Beschikbaar
  • Gedeeld in:

  • Delen en hergebruik:

   Publiek CC-0 (1.0) 0
  • Data eigenaar:

   Noord-Brabant
 • Op de kaart ziet u wat de geluidbelasting is door het wegverkeer op provinciale wegen. De nachtelijke geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lnight, de maat voor de gemiddelde geluidbelasting van 23 uur tot 7 uur (per jaar). Nachtelijk lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot slaapverstoring. De ka…

  • Status:

   Beschikbaar
  • Gedeeld in:

  • Delen en hergebruik:

   Publiek CC-0 (1.0) 0
  • Data eigenaar:

   Noord-Brabant
 • De nestlocaties van roofvogels zijn op grond van hun vervolgingsgevoeligheid (vergiftiging, doorschieten van nesten, roven van jongen) vervaagd tot km-hokken (1x1 km). Hierbij zijn de daardwerkelijke locaties van de nesten (of territoria) gekoppeld aan het kilometerhok waarin ze liggen. De X- en Y-c…

  OGC:WFS OGC:WMS ZIP PNG
  • Status:

   Beschikbaar
  • Gedeeld in:

  • Delen en hergebruik:

   Publiek CC-0 (1.0) 0
  • Data eigenaar:

   Noord-Brabant
 • Waarnemingen van planten in Noord-Brabant die op grond van een lijst met uitsteekgevoelige planten van Floron (www.floron.nl) zijn vervaagd tot het niveau van km-hok (1x1 km). Hierbij is de X- en Y-coordinaat van de exacte vindplaats van de plantensoorte (naar beneden) afgerond op hele kilometers. …

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Beschikbaar
  • Gedeeld in:

  • Delen en hergebruik:

   Publiek CC-0 (1.0) 0
  • Data eigenaar:

   Noord-Brabant
 • Waarnemingen van planten in Noord-Brabant. De waarnemingen zijn gedaan in de periode van 1987 tot en met 2009. Dit bestand bevat de vlakvormige karteringen.

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Beschikbaar
  • Gedeeld in:

  • Delen en hergebruik:

   Publiek CC-0 (1.0) 0
  • Data eigenaar:

   Noord-Brabant
 • Waarnemingen van planten in Noord-Brabant. De waarnemingen zijn gedaan in de periode van 1987 tot en met 2009. Dit bestand bevat de puntvormige karteringen.

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Beschikbaar
  • Gedeeld in:

  • Delen en hergebruik:

   Publiek CC-0 (1.0) 0
  • Data eigenaar:

   Noord-Brabant