Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

27.930 results

 • Inventarisaties van historische zichtrelaties. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 definitief vastgesteld door GS van Noord-Brabant.

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Available
  • Shared in:

  • Share and reuse:

   Public CC-0 (1.0) 0
  • Data owner:

   Noord-Brabant
 • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan geluid van spoortwegen in Noord-Brabant en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende geluidcontouren Lden zijn conform het Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2012 vertaald naar GES-scores. …

  OGC:WFS OGC:WMS ZIP PNG
  • Status:

   Available
  • Shared in:

  • Share and reuse:

   Public CC-0 (1.0) 0
  • Data owner:

   Noord-Brabant
 • Inventarisatie van historische bouwkunst. Met historische bouwkunst worden 'onroerende zaken' bedoeld. Voorbeelden zijn: boerderijen, woonhuizen, fabrieken, molens, kerken en kastelen. Maar ook: bruggen, grenspalen, standbeelden, etc. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 defini…

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Available
  • Shared in:

  • Share and reuse:

   Public CC-0 (1.0) 0
  • Data owner:

   Noord-Brabant
 • Op deze gezondheidskaart is te zien waar het geluid afkomstig van de geluidgezoneerde industrieterreinen (situatie 2009) de leefomgevingskwaliteit en dus de gezondheid nadelig kan be├»nvloeden. Deze kaart laat de situatie per etmaal (24 uur) zien. De hoeveelheid geluid veroorzaakt door de indust…

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Available
  • Shared in:

  • Share and reuse:

   Public CC-0 (1.0) 0
  • Data owner:

   Noord-Brabant
 • Dit bestand bevat gegevens over de blootstelling aan geluid van vliegverkeer bij de vliegvelden in Noord-Brabant en de vertaling daarvan naar gezondheidsrisico's, zogenaamde GES-scores. Berekende geluidcontouren Lden en Ke zones zijn conform het Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2012…

  OGC:WFS OGC:WMS ZIP PNG
  • Status:

   Available
  • Shared in:

  • Share and reuse:

   Public CC-0 (1.0) 0
  • Data owner:

   Noord-Brabant
 • Op de kaart ziet u wat de geluidbelasting is door het wegverkeer op provinciale wegen. De nachtelijke geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lnight, de maat voor de gemiddelde geluidbelasting van 23 uur tot 7 uur (per jaar). Nachtelijk lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot slaapverstoring. De ka…

  • Status:

   Available
  • Shared in:

  • Share and reuse:

   Public CC-0 (1.0) 0
  • Data owner:

   Noord-Brabant
 • De nestlocaties van roofvogels zijn op grond van hun vervolgingsgevoeligheid (vergiftiging, doorschieten van nesten, roven van jongen) vervaagd tot km-hokken (1x1 km). Hierbij zijn de daardwerkelijke locaties van de nesten (of territoria) gekoppeld aan het kilometerhok waarin ze liggen. De X- en Y-c…

  OGC:WFS OGC:WMS ZIP PNG
  • Status:

   Available
  • Shared in:

  • Share and reuse:

   Public CC-0 (1.0) 0
  • Data owner:

   Noord-Brabant
 • Waarnemingen van planten in Noord-Brabant die op grond van een lijst met uitsteekgevoelige planten van Floron (www.floron.nl) zijn vervaagd tot het niveau van km-hok (1x1 km). Hierbij is de X- en Y-coordinaat van de exacte vindplaats van de plantensoorte (naar beneden) afgerond op hele kilometers. …

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Available
  • Shared in:

  • Share and reuse:

   Public CC-0 (1.0) 0
  • Data owner:

   Noord-Brabant
 • Waarnemingen van planten in Noord-Brabant. De waarnemingen zijn gedaan in de periode van 1987 tot en met 2009. Dit bestand bevat de vlakvormige karteringen.

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Available
  • Shared in:

  • Share and reuse:

   Public CC-0 (1.0) 0
  • Data owner:

   Noord-Brabant
 • Waarnemingen van planten in Noord-Brabant. De waarnemingen zijn gedaan in de periode van 1987 tot en met 2009. Dit bestand bevat de puntvormige karteringen.

  OGC:WMS OGC:WFS ZIP PNG
  • Status:

   Available
  • Shared in:

  • Share and reuse:

   Public CC-0 (1.0) 0
  • Data owner:

   Noord-Brabant