Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

3 results

  • De Smart City Data dataspace biedt sensordata aan van gebouwen en openbare ruimtes in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Let op: deze dataspace bevindt zich in de experimentele fase.

    Updated: 2024-05-26
  • Dataspace voor het delen van Smart Building Data.

    Updated: 2024-05-26
  • Dexes is een veilige third-party oplossing om het delen van data tussen publieke en private partijen makkelijk te maken.

    Updated: 2024-05-26