Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

dataset

Vaarweg - Walstroom

Overzicht van de provinciale walsstroomlocaties lang de provinciale vaarwegen

Distributions (5)

ABS_VW_WALSTROOM

Vaarweg - Walstroom

OGC:WMS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ABS_VW_WALSTROOM

Vaarweg - Walstroom

OGC:WFS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ArcGIS Server Map service layers: Walstroom locaties, Walstroom locaties

accessPoint

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ABS_VW_WALSTROOM feature catalogus

[{"name":"Traject","code":"","type":"nvarchar","description":"Vaarwegtraject","legend":[]},{"name":"Beheerobjectomschrijving","code":"","type":"nvarchar","description":"Beheerobjectomschrijving - code","legend":[]},{"name":"Eigenaar","code":"","type":"nvarchar","description":"Eigenaar","legend":[]},{"name":"Bovenliggend_object","code":"","type":"nvarchar","description":"Bovenliggend object","legend":[]},{"name":"Kastnummer","code":"","type":"nvarchar","description":"Kastnummer","legend":[]},{"name":"Aansluitingsnummer","code":"","type":"nvarchar","description":"Aansluitnummer","legend":[]},{"name":"Locatie","code":"","type":"nvarchar","description":"Locatie","legend":[]},{"name":"Bouwjaar","code":"","type":"int","description":"Bouwjaar","legend":[]},{"name":"GISOBJID","code":"","type":"int","description":"Code voor koppeling met onderhoudssysteem","legend":[]},{"name":"GPSX","code":"","type":"numeric","description":"X-coordinaat","legend":[]},{"name":"GPSY","code":"","type":"numeric","description":"Y-coordinaat","legend":[]},{"name":"UPDATE_COUNT","code":"","type":"int","description":"Code voor koppeling met onderhoudssysteem","legend":[]},{"name":"BEHEERDER","code":"","type":"nvarchar","description":"Beheerder","legend":[]},{"name":"OPMERKINGEN","code":"","type":"nvarchar","description":"Opmerkingen","legend":[]},{"name":"WIJK","code":"","type":"nvarchar","description":"Wijk","legend":[]},{"name":"ONDERHOUDSPLOEG","code":"","type":"nvarchar","description":"Onderhoudsploeg","legend":[]},{"name":"Trajectdeel","code":"","type":"nvarchar","description":"Trajectdeel - traject aangevuld een een letter","legend":[]}]

JSON http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
Gegenereerde grafische weergave

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

PNG http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain