Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

dataset

Geluidbelasting wegverkeer Lnight 2022

Op de kaart ziet u wat de geluidbelasting is door het wegverkeer op provinciale wegen. De nachtelijke geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lnight, de maat voor de gemiddelde geluidbelasting van 23 uur tot 7 uur (per jaar). Nachtelijk lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot slaapverstoring. De kaart is gemaakt in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai. De geluidcontouren weerspiegelen de situatie voor het peiljaar 2021 waarbij moet worden opgemerkt dat vanwege de Coronapandemie in 2020 en 2021 (en daardoor minder verkeer) de verkeerscijfers uit 2019 zijn gehanteerd.

Distributions (5)

geojson bestand

download

ZIP http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
geopackage bestand

download

ZIP http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
shapes bestand

download

ZIP http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
gml bestand

download

ZIP http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Gegenereerde grafische weergave

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

PNG http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)