Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

dataset

Areaal beheer - Schakelkasten

De schakelkasten ten behoeve van de openbare verlichting in begeer van de provincie Zuid-Holland

Distributions (5)

ABS_W_OVL_KASTEN

Areaal beheer - Schakelkasten

OGC:WMS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ABS_W_OVL_KASTEN

Areaal beheer - Schakelkasten

OGC:WFS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ArcGIS Server Map service layers: OVL - Schakelkasten, OVL - Schakelkasten

accessPoint

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ABS_W_OVL_KASTEN feature catalogus

[{"name":"Schakelkast","code":"","type":"nvarchar","description":"Schakelkast","legend":[]},{"name":"Netbeheerder","code":"","type":"nvarchar","description":"Netbeheerder","legend":[]},{"name":"Traject","code":"","type":"nvarchar","description":"Weg- of vaarwegtraject","legend":[]},{"name":"Trajectdeel","code":"","type":"nvarchar","description":"Weg- of vaarwegtrajectdeel","legend":[]}]

JSON http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
Gegenereerde grafische weergave

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

PNG http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain