dataset

Areaal beheer - Hectometrering

Overzicht van de hectometrering van de Procinciale wegen, fietspaden en vaarwegen.

Distributions (5)

ABS_W_HECTOMETRERING

accessPoint

OGC:WMS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ABS_W_HECTOMETRERING

accessPoint

OGC:WFS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ArcGIS Server Map service layers: Hectometerpunten - gemeten, Hectometrering vaarwegen - gemeten, Hectometrering wegen - gemeten, Kilometerpunten - gemeten, Kilometerpunten vaarwegen - gemeten, Kilometerpunten wegen - gemeten

accessPoint

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ABS_W_HECTOMETRERING feature catalogus

[{"name":"Type","code":"","type":"nvarchar","description":"Type hectometerpunt (weg, fietspad of vaarweg)","legend":[]},{"name":"Traject","code":"","type":"nvarchar","description":"Weg- of vaarwegtraject","legend":[]},{"name":"ID","code":"","type":"numeric","description":"Uniek ID nummer","legend":[]},{"name":"Tekst","code":"","type":"nvarchar","description":"Hectometer punt","legend":[]}]

JSON http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
Gegenereerde grafische weergave

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

PNG http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain