Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

dataset

Areaal beheer - Groen

Overzicht van de groenbeheer en maaifrequenties van de groenobjecten welke in beheer zijn van de Provincie Zuid-Holland.

Distributions (5)

ABS_W_GROEN

Areaal beheer - Groen

OGC:WMS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ABS_W_GROEN

Areaal beheer - Groen

OGC:WFS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ArcGIS Server Map service layers: Groenbeheer, Helling Groenbeheer, Maaifrequentie

accessPoint

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
VERKEER.ABS_W_GROEN feature catalogus

[{"name":"Traject","code":"","type":"nvarchar","description":"Weg- of vaarwegtraject","legend":[]},{"name":"Trajectdeel","code":"","type":"nvarchar","description":"Weg- of vaarwegtrajectdeel","legend":[]},{"name":"Beheerobjectomschrijving","code":"","type":"nvarchar","description":"Beheerobjectomschrijving - code","legend":[]},{"name":"Type","code":"","type":"nvarchar","description":"Type groen","legend":[]},{"name":"Helling","code":"","type":"nvarchar","description":"Helling van het terrein","legend":[]},{"name":"Maaien","code":"","type":"nvarchar","description":"Beschrijvin van soort maaien","legend":[]},{"name":"Eco","code":"","type":"nvarchar","description":"Eco","legend":[]},{"name":"OH_Freq","code":"","type":"nvarchar","description":"Onderhoudsfrequentie","legend":[]},{"name":"Zone","code":"","type":"nvarchar","description":"Zone","legend":[]},{"name":"Oppervlakte","code":"","type":"numeric","description":"Oppervlakte van het vlak in m2","legend":[]},{"name":"Opp_correctie","code":"","type":"numeric","description":"Oppervlakte na correcte helling in m2","legend":[]},{"name":"EIGENAAR","code":"","type":"nvarchar","description":"Eigenaar","legend":[]},{"name":"BEHEERDER","code":"","type":"nvarchar","description":"Beheerder","legend":[]},{"name":"OPMERKINGEN","code":"","type":"nvarchar","description":"Opmerkingen","legend":[]},{"name":"WIJK","code":"","type":"nvarchar","description":"Wijk","legend":[]},{"name":"ONDERHOUDSPLOEG","code":"","type":"nvarchar","description":"Onderhoudsploeg","legend":[]}]

JSON http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
Gegenereerde grafische weergave

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

PNG http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain