Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

dataset

Slachtofferschap criminaliteit; jongeren van 15 tot 25 jaar

De gegevens in deze tabel zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor (VM). Dit is tot en met 2017 een jaarlijks (vanaf 2019 een 2-jaarlijks) terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staat het slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit van jongeren van 15 tot 25 jaar centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme, en ook om computercriminaliteit ofwel cybercrime. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en voor het totaal. Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 tot 25 jaar. De enquĂȘte is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd. Er komen vanaf 2018 geen cijfers beschikbaar over de even jaren.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
De cijfers van de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur over de verslagperiode 2014 waren onjuist. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het 2e kwartaal van 2021.

Find out more about this dataset

Distributions (2)

API

Slachtofferschap, veiligheid, geweld, bedreiging, vandalisme, cybercrime
diefstal, hacken

JSON http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Feed

Slachtofferschap, veiligheid, geweld, bedreiging, vandalisme, cybercrime
diefstal, hacken

ATOM http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Classifications

Theme Public order and safety

Version

Update frequency Biennial

Metadata

Identifier https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20169NED
Available since
Updated
Metadata language Dutch