Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

dataset

Provinciale Milieu Verordening - Aardkundige monumenten

De kaartlaag met de aardkundige monumenten is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2015 als onderdeel van de Provinciale Milieu Verordening (PMV), tranche 9 (Kenmerk 682598). De provincie Noord-Holland heeft een deel van haar provincie aangewezen als aardkundig monument. Het zijn markante plekken die verspreid liggen door heel Noord-Holland en iets vertellen over het ontstaan van de provincie.

Find out more about this dataset

Distributions (3)

Provinciale Milieu Verordening - Aardkundige monumenten

accessPoint

OGC:WMS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain

oi_dataservice_gsps_alg:Provinciale_Milieu_Verordening_-_Aardkundige_monumenten

accessPoint

OGC:WFS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain

Gegenereerde grafische weergave

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

PNG http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain

Classifications

Theme Nature and environment

Metadata

Identifier https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork?uuid=c6181bd9-86e3-4f33-8bc9-42ce1e9009a1
Available since
Updated
Metadata language Dutch