Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

dataset

Mbo; deelnemers, leerweg, studierichting, regio 2010/'11-2019/'20

Deze tabel beschrijft de deelnemers (studenten) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over de leerweg, studierichting en regio. Van deze deelnemers wordt aangegeven of de opleiding waar ze studeren tot Zorg en Welzijn behoort en welke opleidingsrichting het betreft. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie www.AZWinfo.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2010/'11 tot en met 2018/'19 zijn definitief en over 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 maart 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 26 februari 2021:
De cijfers over 2017/’18 hadden de status ‘voorlopig’, deze zijn nu vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Distributions (2)

API

Middelbaar beroepsonderwijs, mbo, leerweg, Arbeidsmarkt en Zorg, AZW
Studierichting, leerweg, regio, RegioPlus arbeidsmarktregio's

JSON http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Feed

Middelbaar beroepsonderwijs, mbo, leerweg, Arbeidsmarkt en Zorg, AZW
Studierichting, leerweg, regio, RegioPlus arbeidsmarktregio's

ATOM http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Classifications

Theme Education and science

Version

Update frequency Never

Metadata

Identifier https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24027NED
Available since
Updated
Metadata language Dutch