Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

dataset

Intervallen levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, 2010-2060

Deze tabel bevat cijfers over:
Het aantal levendgeborenen
Het aantal overledenen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010 - 2060.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Find out more about this dataset

Distributions (2)

API

Levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie
Prognose intervallen en perioden

JSON http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Feed

Levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie
Prognose intervallen en perioden

ATOM http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Classifications

Theme Dutch citizenship

Version

Update frequency Never

Metadata

Identifier https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80756ned
Available since
Updated
Metadata language Dutch