Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

dataset

Gebieden in Nederland 2020

In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2020 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Voor de indeling naar toeristengebieden zijn hierop uitzonderingen van toepassing. Klik in de tabel op de betreffende kolomkop ('Toeristengebieden') om detailinformatie te krijgen.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2020

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
De nieuwe regionale indeling 'SubRES-Regio' is toegevoegd. Dit betreft een onderverdeling van een aantal Regionale Energiestrategie regio's. Tevens zijn enkele namen van de Regionale Energiestrategie regio's aangepast. Deze zullen ook worden aangepast in de tabel 'Gebieden in Nederland' voor de jaren 2018 en 2019.

Wijzigingen per 2 oktober 2020:
Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland. Tevens is de naam van de Regionale Energie Strategieregio “Hoekse Waard” aangepast naar de officiële naam “Hoeksche Waard”.

Wijzigingen per 24 augustus 2020:
De cijfers van de regionale eenheden van de politie zijn toegevoegd. Tevens is de volledige naam van de Veilig Thuis regio’s toegevoegd.

Bij de toedeling van gemeenten aan Arbeidsmarktregio’s is voor Vijfheerenlanden opgenomen dat deze niet in te delen is (‘Niet in te delen’, code AM99). Deze gemeente heeft nog geen keuze kunnen maken over bij welke Arbeidsmarktregio ze zich aansluit.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar wordt uiterlijk in januari een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Enkele gegevens zijn dan echter nog niet beschikbaar, die in maart alsnog worden toegevoegd. In de zomer van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Find out more about this dataset

Distributions (2)

API

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen
Gemeenten 2020 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

JSON http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Feed

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen
Gemeenten 2020 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

ATOM http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0)

Classifications

Theme Spatial planning

Version

Update frequency Irregular

Metadata

Identifier https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84721NED
Available since
Updated
Metadata language Dutch