Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

dataset

Areaal beheer - Afvalbak

Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Obsurv gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van alle objecten en administratieve gegevens is beschikbaar. Bestand wordt wekelijks bijgewerkt.

Distributions (5)

ABS_W_AFVALBAK

Areaal beheer - Afvalbak

OGC:WMS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ABS_W_AFVALBAK

Areaal beheer - Afvalbak

OGC:WFS http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ArcGIS Server Map service layers: Afvalbak

accessPoint

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
ABS_W_AFVALBAK feature catalogus

[{"name":"Traject","code":"","type":"nvarchar","description":"Weg- of vaarwegtraject","legend":[]},{"name":"Trajectdeel","code":"","type":"nvarchar","description":"Weg- of vaarwegtrajectdeel","legend":[]},{"name":"Halte_ID","code":"","type":"nvarchar","description":"Id van de halte waar de afvalbak staat","legend":[]},{"name":"Iinhoud_in_ltrs","code":"","type":"nvarchar","description":"Inhoud in liter","legend":[]},{"name":"Type_Afvalbak","code":"","type":"nvarchar","description":"Type afvalbak","legend":[]},{"name":"BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING","code":"","type":"nvarchar","description":"Beheerobjectomschrijving - code","legend":[]},{"name":"EIGENAAR","code":"","type":"nvarchar","description":"Eigenaar","legend":[]},{"name":"BEHEERDER","code":"","type":"nvarchar","description":"Beheerder","legend":[]},{"name":"OPMERKINGEN","code":"","type":"nvarchar","description":"Opmerkingen","legend":[]},{"name":"WIJK","code":"","type":"nvarchar","description":"Wijk","legend":[]},{"name":"ONDERHOUDSPLOEG","code":"","type":"nvarchar","description":"Onderhoudsploeg","legend":[]}]

JSON http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain
Gegenereerde grafische weergave

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

PNG http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl Public domain